110. Two boys in the smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

110. Two boys in the smoke