109. Two boys in the smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

109. Two boys in the smoke