178.Boy with peso

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

178.Boy with peso