93. Piggyback

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

93. Piggyback