9. Smokey Mountain

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

9. Smokey Mountain