87. Garbage

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

87. Garbage