85. Carriage of the waste collectors of Metro Manila

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

85. Carriage of the waste collectors of Metro Manila