82. Man with digital bracelet watch

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

82. Man with digital bracelet watch