76. Through the window

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

76. Through the window