69. Collect Garbage

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

69. Collect Garbage