68. Tooth gap

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

68. Tooth gap