66. Collect Garbage

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

66. Collect Garbage