65. Waste baskets

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

65. Waste baskets