51. Child rubs his eyes in a biting smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

51. Child rubs his eyes in a biting smoke