44. Dog for Sale

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

44. Dog for Sale