40. Naked children buy sweets at theSariSari Store

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

40. Naked children buy sweets at theSariSari Store