4. Man in the smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

4. Man in the smoke