38. After the rain

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

38. After the rain