37. Houses in the garbage

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

37. Houses in the garbage