3. Street children

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

3. Street children