21. Man wait for the next truck

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

21. Man wait for the next truck