17. Boys at the window

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

17. Boys at the window