150. New Garbage

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

150. New Garbage