134. With a basket in the smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

134. With a basket in the smoke