114. Swimming

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

114. Swimming