111. Steep slope in the smoke

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

111. Steep slope in the smoke