11. Sari Sari Store

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

11. Sari Sari Store