105. In the smoking

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

105. In the smoking