100. Collection point

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

100. Collection point