17. Man with Smokey Mountain shirt

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

17. Man with Smokey Mountain shirt