3. Man at the window with guard dog

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

3. Man at the window with guard dog