11. Family

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

11. Family