7. Child has shit on the road

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

7. Child has shit on the road