5. Chair

Smokey Mountain, Balut Tondo, Metro Manila, Philippines

5. Chair